Hoada Dealer Meeting

Client: Honda

  • Category: HoiNghiKhachHang, DealerConference
  • Số lượng: 300 khách
  • Địa điểm tổ chức: Sheraton Nha Trang

Thương hiệu HVPP ngày hôm nay chính là nhờ vào sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ, cùng với sự đồng hành vô cùng bền vững của từng cá nhân, tập thể. Hội Nghị Khách Hàng Toàn Quốc 2022 sự gắn kết chặt chẽ, lâu dài và hiệu quả giữa HVPP cùng với các Quý Đại lý luôn đồng hành cùng nhau trên chặng hành trình thành công. Một doanh nghiệp chỉ tồn tại và phát triển khi có được lượng khách hàng lớn và được khách hàng tin tưởng sử dụng. Mức độ thành công, giá trị và uy tín của một doanh nghiệp trên thị trường được đo đếm bằng niềm tin của khách hàng.