GSK SYNFLORIX

Hội Thảo: Sử Dụng Hiệu Quả Vắc Xin Phế Cầu Cho Trẻ Em Việt Nam

Client: GSK 

Agency: B2Event 

Venue: TP.HCM và Hà Nội 

Date: 23/08/2019 – 25/08/2019