AMWAY – XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM CÙNG NỒI QUEENWOK

AMWAY – XÁC LẬP KỶ LỤC VIỆT NAM CÙNG NỒI QUEENWOK 

CLIENT: AMWAY

AGENCY: B2Event Vietnam

DATE: 08/10/2018

VENUE: ĐẦM SEN